LUCKY FISH

ជាមូយបទពិសោធន៍អារម្មណ៍នៃការបាញ់ត្រីនៅក្នុងផ្សារទំនើបឥឡូវនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហេតុអ្វីមិន?

LUCKY FISH នឹងគឺជាជម្រើសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នក។

ដោយភាពខុសគ្នានៃលក្ខណៈសម្បូរបែបពិសេសបំផុតLUCKYFISHនៅមានភ្នាក់ងារបម្រើជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុង24/7នៅពេលអ្នកមានបញ្ហាការលំបាកដើម្បីអ្នកអាចរីករាយលេងជាមួយនឹងហ្គេមដោយគ្មានការរំខាន។

អាចនិយាយបាន,នៅចំណោមរាបរយពានប្រភេទgameបាញ់ត្រីធម្មតានៅបច្ចុប្បន្ន, LUCKY FISHត្រូវបានគេមើលថាប្រភេទgameមានការកំសាន្តដ័ពេញលេញដោយឥតគិតថ្លៃខុសគ្នាខ្លាំងពីលក្ខណៈពិសេសដូចខាងក្រោម:

- ប្រព័ន្ធត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតនិងសម្បូរបែបបំផុតនៅកម្ពុជាមានសរុបចំនួន41 ប្រភេទត្រីខុសៗគ្នា។

- លេងgameទម្លាក់ចុះមិនភ័យខ្លាចចំពោះការអស់Goldជាមួយប្រព័ន្ធភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនិងអំណោយពេលបញ្ចូល,អំណោយonlineគ្រប់ដើម្បីអ្នកសន្សមួយចំនួន​ Gold ធំ។

- បន្ថែម Gold តាមពេលវេលា online, គ្រាន់តែបើក​app មើលម៉ោងគឺអាចទទួលបាន Gold.

- លក្ខណៈពិសេសចាក់សោត្រីនៅពេលបាញ់ជួយបង្កើនកម្រិតពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវ។អ្នកអាចងាយស្រួលបាញ់ប្រភេទត្រីដែលយើងចង់បាញ់នៅក្នុងទិដ្ឋដៅដែលយើងបាញ់។

- សាកល្បងបទពិសោធអារម្មណ៍នៃការបាញ់ត្រីដ៏មានវិជ្ជាជីវៈជាមួយ “3 កម្រិត”: កម្រិត ខ្លាំងកម្រិតសារធាតុកម្រិតឈាមភ្លើង,ពេលអ្នកអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយមិត្តភក្តិរក្តាលេងអតិបរមារហូតដល់ទៅ 4 នាក់លេងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្វៀនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ​

- ជាមួយ 3 skill បាញ់កាំភ្លើងវិធីពិសេស: គ្រាប់ laze, គ្រាប់ភ្លើង, គ្រាប់ 3 ខ្នងកាំភ្លើង,អ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកបាញ់ត្រីដ៏ស្នើមពេលអាចឆ្វើអោយមានរបួសធំដលប្រភេទត្រីដើម្បីសីុបានច្រើន Gold ជាង។

- ជាពិសេស, ជំនួយកែតម្រូវកម្រិតគ្រាប់ពី 10 ឡើងដល 1000.

- របៀបលេងផ្សងព្រេងទាក់ទាញខ្លាំងណាស់។

លើសពីនោះទៀត,រូបភាព3Dរលោងស្អាតណាស់,ទម្ងន់MBស្រាលដូច្នេះហើយអ្នកអាចលេងបាន game LUCKY FISHនៅលើគ្រប់ប្រភេម៉ូដែលមាន​ Version ទាប។.

LUCKYFISHជួយអ្នកលេងgameបាញ់ត្រីនៅផ្ទះ,ការកំសាន្តនិងយកកាតកោស។អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ដូចជាកំពុងហែលទឹកនៅក្នុងសមុទ្រពណ៌ខៀវ,មើលទេសភាពប្រភេទត្រីដ៏ស្រស់ស្អាត។ តើអ្នកបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីយកឈ្នះពិភពលោកLUCKY FISHហើយឬនៅ?

សូមដំឡើងឥឡូវដើម្បីអាចលេងបាញ់ត្រី​និងតាមប្រមាញ់យកកាតទូរស័ព្ទរបស់អ្នកណា!